Wednesday, December 30, 2015

CCTv channel 4 Chinese new year gala hosts, a dozen but not restricted

yearly,
Chinese new year gala is hot
at central television station 4,
when you hear cheerful music,
your heart jumps and
your mind dances with joy,
we do admire the culture, enthuism,
language, tradition, and mood they pass,
it is all about positive energy,
it is all about spending time on
creativity, which means
story telling, poetry writing,
music orchestrating, and comedy making.

here, names mentioned are
profound and not restricted by China
or by other organizations:
say hello to these:

Fenghuang Chuan Qi, Xiaomei Sun, Yansheng Bai, Bingyan Yan,
Bo Gao, Die Hu, Liu Yang, Yi Dong, Fujian Bi, Zhe Zhang, Wei Wei,
Shenglan Meng, Zhicheng Dai, Xun Zhu, Jun Zhu, Qing Dong, Min Cai,
Zequn Zhang, Yansong Bai, Tao Zhou, Wei Lu, Yue Sun, Ni Chun,
Xiaodong Xie, Yilun Lin, Kun Jiang, Yong Li, Xiaojun Ji, Fei Wang,
Hui Kang, Sisi Li, Beining Sa, Xiuping Li, Xia Hai, Hongmei He,
Fangfei Liu, Jian Lu, Jie Luo, Fan Yang, Guoqing Cai, Jing Wang

Image result for 2013央视蛇年春节联欢晚会
Image result for 2013央视蛇年春节联欢晚会
 Image result for 2013央视蛇年春节联欢晚会
Image result for 2013央视蛇年春节联欢晚会